"Každá buňka v těle dýchá, nadechuje se a vydechuje v rámci cyklů, které nazýváme primárním dýcháním"

Dr. Sutherland tento pohyb v těle nazval Dechem života. Věřil, že jde o inteligenci vesmíru. Z tohoto pohledu můžeme popsat dvě hlavní myšlenky kraniosakrální terapie:

1. celé tělo se rozpíná a smršťuje rytmickým pohybem

2. prostřednictvím celého těla se vyjadřuje určitá inteligence

Co je kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je jemná doteková metoda, která je vhodná pro každého člověka od narození po stáří, ať už preventivně nebo za účelem nalezení ztracené rovnováhypřirozeného zdraví.

Naše zdraví je stále dostupné; jde jen o to, že ne vždy se k nám může prodrat. Kraniosakrální terapie se zaměřuje na to, aby se mohlo zdraví projevit na buněčné úrovni. Zásadní je vytvořit k tomu podmínky – jedná se zejména o dostatečné bezpečí a zdroje, tak aby byl klient/přijímající schopen se uvolnit a vstoupit do stavů usazení v těle a mysli. V tomto případě se objeví přirozené léčivé priority každého z nás. Právě ve schopnosti být v klidu a naslouchat odhaluje pravda lidského systému svá tajemství.

Název kraniosakrální terapie je odvozen od spojení dvou slov – kranium (lebka) a sacrum (křížová kost). Do kraniosakrální systému však řadíme další části těla, např. mozek, míchu, páteř a jejich související části.

Při kraniosakrální terapii se terapeut dotýká klienta / přijímajícího tzv. vědomým dotekem. Tento jemný vztahový dotek je vzácný a není podmíněn potřebami druhého člověka. Nabídnutím takového doteku může mozek zažít takové bezpečí, které zrovna hledá či potřebuje. Terapeut může díky tomuto doteku vnímat rytmy projevující se uvnitř systému klienta. Tímto lze také rozpoznat případné blokády nebo-li emoční cysty, které mohly vzniknout jako následek traumatizující události, nepříjemných emocí, zranění člověka nebo dlouhodobého stresu. Kraniosakrální terapie nabízí příležitost k rozpuštění těchto starých příběhů.

Dalo by se také říct, že ruce terapeuta naslouchají příběhu, kterým klientovo tělo a duše prošly. A tělo klienta, cítí-li se v bezpečí, odpovídá.

 

S čím konkrétně může kraniosakrální terapie pomoci?

  • Vede ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů)
  • při bolestech hlavy, migrénách, při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem
  • při zažívacích potížích, při hormonální nerovnováze, menstruačních problémech
  • po operačních stavech, úrazech a nehodách
  • k rozpuštění emocionálních a fyzických bloků
  • při poruchách spánku, proti chronické únavě, při stavech vyčerpanosti a depresích
  • probouzí přirozené léčivé mechanismy těla, celkově harmonizuje a slouží jako cesta sebepoznání

"Odložte pocit nemoci a uzdravíte tělo"