"Naše těla zrcadlí hlubiny, kterým je třeba naslouchat"

Skrze jemnost, porozumění a tichou komunikaci je možné se zkontaktovat s naším tělem i jeho regeneračním a vyživujícím potenciálem.

Pokud si dovolíme vstoupit do hlubin našeho těla, pak veškeré "techniky" mizí a nastupuje přirozená moudrost - okamžik, kdy dochází k samoléčení, vyživení a naplnění.

Psoas - sval duše a bedra

Velký bederní sval Psoas je nejhlubším svalem v těle a spojuje horní a dolní polovinu našeho těla. Taoisté vypozorovali, že silně souvisí s našemi emocemi. Nazvali ho proto "svalem duše".

Psoas bývá také nazýván “poslem zpráv” z našeho života. Je spojen s pocitem bezpečí, přežití a strachu. Proto je také uložen hluboko u našich ledvin. Ledviny odrážejí pocity strachu a lásky. Vývojově souvisí s nejstarší částí našeho mozku – s plazím mozkem a díky tomu je ovlivňován primárními instinkty. Zažíváme-li strach a stres, psoas se stáhne a v tomto stavu je zatěžován.

Jeho horní část se pojí s tématy sebeprosazení a přijetí. Dolní část souvisí s trávením, sexualitou a uzemněním.

Psoas se nejlépe uvolní v nemanipulativním pohybu. Lze říct, že se rozteče či rozvolní. Potřebuje svou šťavnatost.
Štavnatost můžeme psoatu a našemu středu navrátit skrze hravý pomalý vědomý pohyb. Při této jemné práci s ním je důležitý také dech, hlas a otevřená pozornost. Protože je uložen v hlubinách našeho těla, pracuje se při ovlivňování psoatu současně se "starými", hluboko uloženými tématy.

Praxe a cesta přes psoas velmi dobře prospívá celé páteři a zejména bederní oblasti. Šťavnatá tkáň psoatu vzpřimuje páteř, pozitivně ovlivňuje žilní zásobení dolních končetin a posiluje celý nervový systém. Navíc rozvíjí intuici.

Praxe s bederními svaly mnohdy otevírá léčení vnitřního dítěte a ošetření prenatálních témat zcela intuitivně a spontánně – skrze přirozenou moudrost našeho těla.

Poznáním a vyživením psoatu objevujeme své tělo a poznáváme naše potřeby. Více nasloucháme svému nitru, a odevzdáváme se moudrosti těla. Pohyb je veden zvídavostí a radostí. 

Kromě seminářů s tématikou bederního svalu Psoas organizuji a vedu další semináře s hlubokou praxí a ponořením se do vlastních tekutin, do tekutinového těla. Všechny tyto semináře nás vedou k otevírání, hlubokému poznání a k naší vlastní podstatě. Sledujte nabídku seminářů na samostatné stránce nebo na facebooku.

To je vše mj. inspirováno Continuum Movement - je to vhled a naslouchání sama sobě skrze jemný somatický přístup k tělu. "Vlna", která přichází a "děje" se sama. Je to hravá práce s vodou v těle. Cesta do tekutin.

Je to tak trochu podobné kraniosakrální terapii, díky které opečujete sebe sama....

Velký bederní sval Psoas je nejhlubším svalem v těle a spojuje horní a dolní polovinu našeho těla. Taoisté vypozorovali, že silně souvisí s našemi emocemi. Nazvali ho proto "svalem duše".

Psoas bývá také nazýván “poslem zpráv” z našeho života. Je spojen s pocitem bezpečí, přežití a strachu. Proto je také uložen hluboko u našich ledvin. Ledviny odrážejí pocity strachu a lásky. Vývojově souvisí s nejstarší částí našeho mozku – s plazím mozkem a díky tomu je ovlivňován primárními instinkty. Zažíváme-li strach a stres, psoas se stáhne a v tomto stavu je zatěžován.

Jeho horní část se pojí s tématy sebeprosazení a přijetí. Dolní část souvisí s trávením, sexualitou a uzemněním.

Psoas se nejlépe uvolní v nemanipulativním pohybu. Lze říct, že se rozteče či rozvolní. Potřebuje svou šťavnatost.
Štavnatost můžeme psoatu a našemu středu navrátit skrze hravý pomalý vědomý pohyb. Při této jemné práci s ním je důležitý také dech, hlas a otevřená pozornost. Protože je uložen v hlubinách našeho těla, pracuje se při ovlivňování psoatu současně se "starými", hluboko uloženými tématy.

Praxe a cesta přes psoas velmi dobře prospívá celé páteři a zejména bederní oblasti. Šťavnatá tkáň psoatu vzpřimuje páteř, pozitivně ovlivňuje žilní zásobení dolních končetin a posiluje celý nervový systém. Navíc rozvíjí intuici.

Praxe s bederními svaly mnohdy otevírá léčení vnitřního dítěte a ošetření prenatálních témat zcela intuitivně a spontánně – skrze přirozenou moudrost našeho těla.

Poznáním a vyživením psoatu objevujeme své tělo a poznáváme naše potřeby. Více nasloucháme svému nitru, a odevzdáváme se moudrosti těla. Pohyb je veden zvídavostí a radostí. 

Kromě seminářů s tématikou bederního svalu Psoas organizuji a vedu další semináře s hlubokou praxí a ponořením se do vlastních tekutin, do tekutinového těla. Všechny tyto semináře nás vedou k otevírání, hlubokému poznání a k naší vlastní podstatě. Sledujte nabídku seminářů na samostatné stránce nebo na facebooku.

To je vše mj. inspirováno Continuum Movement - je to vhled a naslouchání sama sobě skrze jemný somatický přístup k tělu. "Vlna", která přichází a "děje" se sama. Je to hravá práce s vodou v těle. Cesta do tekutin.

Je to tak trochu podobné kraniosakrální terapii, díky které opečujete sebe sama....

Co můžete od seminářů očekávat

  • Vnitřní výživu a naplnění. Poznáte sílu v jemnosti.
  • Napojení a ponoření se do hlubin vlastního těla pomocí pomalého a jemného pohybu a zvuků. Zkoumání, objevování a porozumění.
  • Opečování fyzického těla skrze sebe sama. Uvolnění ztuhlých partií, uvolněný a šťavnatý psoas a výživu beder a celé páteře.
  • Bezpečné prostředí pro vnímání signálů těla a jejich naslouchání. Přijetí božské moudrosti vlastního těla.

"I jemné a skryté může být silné a vlivné"